Указания за взимане на проби

 • Материалите се вземат преди назначаване на антибактериалната терапия. Ако вече такава е започната , изрично да се отбележи приемания антибиотик.

 • Материалите за микробиологичните изследвания се вземат в началото на инфекциозния процес, преди да се включат процесите на естествена резистентност

 • Искането за микробиологично изследване да се попълва със следните данни :

  • Име, възраст, диагноза
  • Локализация на процеса ( напр. ако се касае за рана дали е интраоперативна или вторично инфектирана )
  • Дата и час на вземане
 • Етикира се епруветката или стерилния тампон с паспортната част на пациента

 • Правилно съхранение на материалите и транспортиране в най-кратки срокове в лабораторията. Материали, взети в транспортна среда могат да се съхраняват до 48 часа при стайна температура.

Конкретни указания

Human papilloma viruses PCR

Материал за изследване- цервикален,уретрален

Материалът се взема от дълбочина чрез въртеливи движения на сух стерилен тампон или четка от уретратa при мъже /2-4 см. дълбочина/или от цервикса при жени /1 см. в дълбочина и след премахване на слузната запушалка/. Така взетия секрет се поставя втранспортния  бульон, предоставен от лабораторията. В транспортния бульон може да се съхранява до 28 дни на температура от 2 до 8ºC.

Chlamydia trahomatis PCR

Материалът се взема от дълбочина чрез въртеливи движения на сух стерилен тампон или четка от уретратa при мъже /2-4 см. дълбочина/или от цервикса при жени /1 см. в дълбочина и след премахване на слузната запушалка/. Така взетия секрет се поставя в транспортния  бульон, предоставен от лабораторията. В транспортния бульон може да се съхранява до 28 дни на температура от 2 до 8ºC.

Материал за изследване- цервикален,уретрален

Ureaplasma urealiticum

Материалът се взема от дълбочина чрез въртеливи движения на сух стерилен тампон или четка от уретратa при мъже /2-4 см. дълбочина/или от цервикса при жени /1 см. в дълбочина и след премахване на слузната запушалка/. Така взетия секрет се поставя втранспортния  бульон, предоставен от лабораторията. В транспортния бульон може да се съхранява до 28 дни на температура от 2 до 8ºC.

Материал за изследване- цервикален,вагинален,уретрален

Mycoplasma genitalium

Материалът се взема от дълбочина чрез въртеливи движения на сух стерилен тампон или четка от уретратa при мъже /2-4 см. дълбочина/или от цервикса при жени /1 см. в дълбочина и след премахване на слузната запушалка/. Така взетия секрет се поставя втранспортния  бульон, предоставен от лабораторията. В транспортния бульон може да се съхранява до 28 дни на температура от 2 до 8ºC.

Материал за изследване- цервикален,вагинален,уретрален

Носен секрет

Материалът се взема с сух или леко навлажнин стерилен тампон чрез въртеливо движение от всяка ноздра  под долна носна конха. По възможност се изпраща  в транспортна хранителна  среда . .

Гърлен/ секрет

Материалът се взема със сух стерилен тампон. Езикът се притиска добре с шпатула, като се внимава да не се докосне езика, бузите или устните. С тампона енергично се обтрива двете сливици, задния фарингс и всеки евентуален налеп. По възможност се изпраща в транспортна хранителна среда.

Храчка

Слюнката е безполезна за микробиологичната диагноза !

Събира се сутрешна храчка в стерилен контейнер преди закуска, ако е необходимо – след сваляне на протези и щателно изплакване на устата с топла вода. Препоръчително е да се направи тоалет на устата , за да се намалят млечнокиселите бактерии, дрождите и отстранят остатъците от храна. Отхрачването може да се провокира с инхалации със солеви разтвор (аерозол или пара).

Ушен секрет

Материалът за изследване на ушен секрет се взема с въртеливо движение със стерилен тампон ,  различен за всяко ухо. При оскъдна секреция се поставя стерилна марличка за постоянно напояване. Поставя се в транспортна среда.

Очен секрет

Материал за изследване се взема от долния клепач и вътрешния ъгъл на окото със стерилен тампон  и се поставя в транспортна среда .

Урокултура

Задължително първо се извършва добър тоалет на външни гениталии !

Събира се първа сутрешна урина, средна порция в стерилен съд в количество 2 – 4 ml.   Желателно е изследване на 2 или 3 проби в последователни дни за изключване на евентуална контаминация от външни гениталии.

Простатен секрет

Взема се в стерилен контейнер  след уриниране и масаж на простатата от лекар-специалист

влагалищен секрет-Със стрелилен тампом се взема секрет от задния свод на влагалището. Така взетия материал се поставя в транспортна среда и отделно с друг тампон се прави натривка на предметно стъкло. Натривката се оставя да изсъхне на стайна температура и без да се фиксира се транспортира в лабораторията.

Уретрален секрет

Материал за изследване на уретрален секрет се взема преди уриниране, по възможност сутрин, с тънък алуминиев стерилен  тампон на 2-3 см в  уретралния канала. Поставя се в транспортна среда. В лабораторията се изпращат транспортната среда  и натривка на предметно стъкло.

Манипулацията се прави от лекар – специалист!

Анален секрет/фецес/

В стерилен контейнер с прикрепена на капака лъжичка се поставят 3 – 5г от изпражнението (грахово зърно), а ако материалът е течен – около 2 мл. Когато изследването е с насоченост за E.coli, Salmonella, S.aureus, Campylobacter се взима от последната порция, а ако е с насоченост за Shigella – от първата.

Цервикален секрет

Материалът за изследване на цервикален секрет се взема от ендоцервикса след предварително почистване на порциото със сух тампон. Така взет материала се поставя в транспортна среда и се прави натривка на предметно стъкло. Натривката е оставя да изсъхне на стайна температура и без да се фиксира се транспортира в лабораторията.

Раневи секрет

Повърхностните слоеве се промиват със стерилен физ. р-р (не с дезинфектант ), след което се отстраняват и се взема материал със стер. тампон от дълбочина на раната на границата здраво-болно.

При наличието на достатъчна ексудация материала може да се вземе с със спринцовка като иглата се запушва .Везикули и мехури се пунктират.

При липса или недостатъчна ексудация , както и при по-дълбоки поражения се взема парченце тъкан (на границата здраво-болно) .

Материала се поставя в дълбочина на транспортната среда и веднага се доставя в лабораторията.

Серологични изследвания

Взема се кръв /серум/ 3-5 мл. в епруветка без антикоагуланти. Кръвта може да се вземе в работното време на лабораторията, като не е необходимо да е на гладно.

Контакти

 • E-mail: laboratoriq@laboratoriq.com
 • Адрес: гр.Пловдив ул. Васил Априлов 14 ет 3 каб. 5
 • Телефони: 0888 34 15 40, 0878 13 79 79
 • Работно време:
  понеделник – петък : 8:00 – 19:00
  събота: 09:00 – 13:00
  неделя: почивен ден

Всизки права запазени © 2018 Микробиологична лаборатория